Waarom een administratiekantoor inschakelen?

Een goede boekhouding in Aalsmeer

Veel beginnende ondernemers in Aalsmeer ervaren dat zij de boekhouding alleen maar doen voor de Belastingdienst. Echter wordt een goede registratie door veel ondernemers als zeer waardevol ervaren. Zo kunt u niet alleen altijd de juiste cijfers laten zien, maar biedt dit voor u als ondernemer waardevolle informatie. Vooral in de horeca is een goede boekhouding zeldzaam. Dit is jammer, aangezien een goede boekhouding u ook veel managementinformatie kan verschaffen.

Belangrijke KPI’s

De meest belangrijke KPI’s zijn personeelskosten, bruto marge en omzet. Voor ondernemers die hier goed op aansturen, is er een kans van 90 procent op succes. Wij merken uit ervaring dat ondernemers die netjes de boekhouding bijhouden ook daadwerkelijk winstgevender worden. Zoals u merkt is een goede boekhouding meer dan belangrijk. Heeft u geen tijd of de kunde om zelf de boekhouding te doen? Dan kunt u natuurlijk altijd een administratiekantoor inschakelen. Dan weet u zeker dat u in de toekomst niet komt te staan voor onverwachte belastingaanslagen. Tevens heeft u dan een goed inzicht in uw cijfers.

Voorkom een extra controle door de Belastingdienst

Geen enkele ondernemer zit te wachten op een extra controle van de Belastingdienst. Wordt er een boekenonderzoek gedaan bij de accountant, dan is het beter dat u alles op orde heeft. Want hoe meer tijd dit kost, hoe meer kosten u kwijt bent. De controle van de fiscus wordt digitaal uitgevoerd, waarbij deze let of de brutomarge stabiel is en ook nog in lijn is met het branchegemiddelde. Is dit niet in orde? Dan loopt u risico op een extra controle. Wij begrijpen dat u hier waarschijnlijk niet op zit te wachten. Ons advies is dan ook om altijd uw “zaakjes” op orde te hebben.

Schakel een administratiekantoor in

Wilt u er zeker van zijn dat uw boekhouding in Aalsmeer altijd op orde is? En dat u dus ook geen risico loopt op een extra controle? Schakel dan een administratiekantoor in! Zo voorkomt u problemen met de fiscus in de toekomst en heeft u een goed inzicht in uw cijfers. Wellicht kan een administratiekantoor achter besparingen komen waar u zelf geen weet van heeft. Zoals u merkt biedt een administratiekantoor inschakelen vele voordelen. Voor uw boekhouding kunt u kiezen uit verschillende administratiekantoren. Zo ook in Aalsmeer. Een goed voorbeeld van een betrouwbaar en betaalbaar administratiekantoor is het administratiekantoor Zandwijken.

Vrijheid van meningsuiting of gebrek aan fatsoen?

Een veelbesproken onderwerp

Met de verkiezingen die net achter de rug zijn, laaide de discussie rondom vrijheid van meningsuiting weer op. Uitlatingen over islamitische groeperingen, provocerende striptekeningen, haat zaaien, discriminatie op de werkvloer.. Het lijkt wel alsof we alles mogen zeggen en vervolgens een beroep mogen doen op ons grondrecht genaamd vrijheid van meningsuiting. Hoe plaatsen we dit grondrecht in perspectief? En waar lijkt het fatsoen in onze maatschappij gebleven? Zeker als u zelf slachtoffer bent van discriminatie, is het zaak om een beroep te doen op de expertise van een advocaat. Dit blog gaat verder in op dit onderwerp.

Boete op schelden: sanctie voor respectloos gedrag?

Onlangs schreef een wijkagent een boete uit aan een jongen die al ‘kanker scheldend’ over straat liep. Op het moment dat de wijkagent de jongen aansprak op zijn gedrag, kreeg de agent te horen dat hij zich nergens mee moest bemoeien. ‘Het staat immers niet in het wetboek.’ Hoewel de wijkagent ontzettend veel positieve reacties kreeg op de uitgeschreven boete, bleken er ook een hoop mensen tegen te zijn. Het uitschrijven van de boete zou een sanctie zijn die in strijd is met het recht van vrijheid van meningsuiting. Waar ligt dan de grens? Moet iedereen zomaar al scheldend over straat kunnen lopen? Of is er ook nog zoiets als respect en fatsoen? Dit blijkt steeds meer mensen, en niet alleen gelovige mensen, steeds meer bezig te houden. De Bond tegen het Vloeken wordt dagelijks overspoeld met verzoeken om onder andere op scholen zogenaamde ‘respectlessen’ te gaan geven.

Een grondrecht met kaders

Het recht op vrijheid van meningsuiting schrijft voor dat burgers hun overtuiging in alle vrijheid mogen uiting, zonder vooraf gecontroleerd te worden door de staat. Bij het geven van een mening op papier, internet, op radio of tv ontbreekt dus censuur. De vrijheid van meningsuiting is een belangrijk grondrecht in elke democratie en maakt om deze reden dan ook deel uit van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. Hoewel veel mensen denken op basis van bovenstaande, dat zomaar alles geuit mag worden, biedt dit grondrecht wel een aantal kaders. Overschrijdt iemand deze kaders, dan kan een rechter beslissen dat zijn of haar vrijheid alsnog moet worden ingeperkt. Deze grenzen hebben onder andere betrekking op het bedreigen van de openbare veiligheid, het beschermen van iemands goede naam, en het verbod op beledigen en discrimineren in het openbaar. Bewust haat zaaien tegen mensen of groeperingen in de Nederlandse samenleving is strafbaar.

Schakel de juiste hulp in!

Denkt u dat u gediscrimineerd wordt en wilt u weten of u in uw recht staat? Wordt u gepest op de werkvloer of stuit u op openbare, beledigende opmerkingen? Schakel in dat geval juridische hulp in en laat u goed informeren. Kijk of het probleem op te lossen is, of dat er wellicht in een ernstig geval een rechtszaak gestart moet worden.