Ga naar hoofdinhoud
Vrijheid van meningsuiting of gebrek aan fatsoen?

Vrijheid van meningsuiting of gebrek aan fatsoen?

Een veelbesproken onderwerp

Met de verkiezingen die net achter de rug zijn, laaide de discussie rondom vrijheid van meningsuiting weer op. Uitlatingen over islamitische groeperingen, provocerende striptekeningen, haat zaaien, discriminatie op de werkvloer.. Het lijkt wel alsof we alles mogen zeggen en vervolgens een beroep mogen doen op ons grondrecht genaamd vrijheid van meningsuiting. Hoe plaatsen we dit grondrecht in perspectief? En waar lijkt het fatsoen in onze maatschappij gebleven? Zeker als u zelf slachtoffer bent van discriminatie, is het zaak om een beroep te doen op de expertise van een advocaat. Dit blog gaat verder in op dit onderwerp.

Boete op schelden: sanctie voor respectloos gedrag?

Onlangs schreef een wijkagent een boete uit aan een jongen die al ‘kanker scheldend’ over straat liep. Op het moment dat de wijkagent de jongen aansprak op zijn gedrag, kreeg de agent te horen dat hij zich nergens mee moest bemoeien. ‘Het staat immers niet in het wetboek.’ Hoewel de wijkagent ontzettend veel positieve reacties kreeg op de uitgeschreven boete, bleken er ook een hoop mensen tegen te zijn. Het uitschrijven van de boete zou een sanctie zijn die in strijd is met het recht van vrijheid van meningsuiting. Waar ligt dan de grens? Moet iedereen zomaar al scheldend over straat kunnen lopen? Of is er ook nog zoiets als respect en fatsoen? Dit blijkt steeds meer mensen, en niet alleen gelovige mensen, steeds meer bezig te houden. De Bond tegen het Vloeken wordt dagelijks overspoeld met verzoeken om onder andere op scholen zogenaamde ‘respectlessen’ te gaan geven.

Een grondrecht met kaders

Het recht op vrijheid van meningsuiting schrijft voor dat burgers hun overtuiging in alle vrijheid mogen uiting, zonder vooraf gecontroleerd te worden door de staat. Bij het geven van een mening op papier, internet, op radio of tv ontbreekt dus censuur. De vrijheid van meningsuiting is een belangrijk grondrecht in elke democratie en maakt om deze reden dan ook deel uit van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. Hoewel veel mensen denken op basis van bovenstaande, dat zomaar alles geuit mag worden, biedt dit grondrecht wel een aantal kaders. Overschrijdt iemand deze kaders, dan kan een rechter beslissen dat zijn of haar vrijheid alsnog moet worden ingeperkt. Deze grenzen hebben onder andere betrekking op het bedreigen van de openbare veiligheid, het beschermen van iemands goede naam, en het verbod op beledigen en discrimineren in het openbaar. Bewust haat zaaien tegen mensen of groeperingen in de Nederlandse samenleving is strafbaar.

Schakel de juiste hulp in!

Denkt u dat u gediscrimineerd wordt en wilt u weten of u in uw recht staat? Wordt u gepest op de werkvloer of stuit u op openbare, beledigende opmerkingen? Schakel in dat geval juridische hulp in en laat u goed informeren. Kijk of het probleem op te lossen is, of dat er wellicht in een ernstig geval een rechtszaak gestart moet worden.

Back To Top